Die Skoolhoof

Brief vanaf die skoolhoof


Geagte Ouers/VoogdeMev-McFarlane - Die Skoolhoo

Die geboorte van `n nuwe skool! Wie sou met ons opening in 2010 kon dink dat ons vandag `n skool met 252 wonderlike leerders, goed gekwalifiseerde, toegewyde personeel en ondersteunende ouers sou wees. Ek glo dat ons na Global Leadership Academy geroep is vir `n tyd soos hierdie. Die wyse waarop die Here voorsien het in die gebou, personeel en leerders is net te ongelooflik om toevallig te wees.

Die uitdaging wat voor ons lê is om God se wil vir die skool te weet en dit te gehoorsaam. Ons as onderwysers en ouers het die verantwoordelikheid om rolmodelle in ons kinders se lewens te wees en om hulle te help om te ontwikkel as volwassenes wat hul volwaardige plek in die samelewing kan volstaan en diensbaar kan wees in hulle eie gemeenskap en die res van die wêreld.By Global Leadership Academy poog ons om van jongs af `n verantwoordelikheidsin te kweek en is daarom trots daarop om aan te kondig dat die leerders self met al die kernwaardes en gedragskode  vorendag gekom het. Hulle is dus heeltemal daartoe in staat om vertrou te word en`n aktiewe rol te speel in hul eie ontwikkeling. Hulle word ook aangemoedig om hul mede-leerders te ondersteun, veral ten opsigte van karakterbou en die ontwikkeling van `n persoonlike verhouding met God.

Baie dankie vir u ondersteuning, opbouende wenke en voortdurende gebed.

Marietjie McFarlane
Skoolhoof

Project of

Global Challenge

NPO - 066 - 651

Approved Cause

Nation Builder

Visitors Online

We have 47 guests and no members online